1X2
  Toronto - Ottawa
  St. Louis - Washington
  Edmonton - Vancouver
  Vegas - San Jose