1X2
  Buffalo - Toronto
  Washington - Tampa Bay
  Vancouver - Ottawa
  Anaheim - Winnipeg